StartVertrouwenVoorwaarden

Beleid voor acceptabel gebruik

In verband met het gebruik van een HelloSign-service, -website of -systeem (gezamenlijk het "HelloSign-platform"), mag je:

 • Geen berichten plaatsen die beledigend zijn, lasterlijke, smadelijke, valse of misleidende verklaringen afleggen, haat zaaien of berichten plaatsen die aanzetten tot of dreigen met geweld;
 • Geen spam, kettingbrieven of ongevraagde berichten verzenden (inclusief e-mail);
 • Je niet voordoen als een andere persoon, je affiliatie met een andere persoon of entiteit verkeerd voorstellen, fraude plegen of je identiteit verbergen of proberen te verbergen;
 • Geen toegang verkrijgen tot ongeautoriseerd onderdelen van het HelloSign-platform;
 • Niet de normale werking, integriteit of werking van het HelloSign-platform verstoren;
 • Geen ongeldige gegevens, virussen, wormen, schadelijke code, malware of andere softwareagenten uploaden of verzenden;
 • Geen overdrachten ontcijferen of decoderen, toegangs-, authenticatie- of kopieerbeperkingen omzeilen of anderszins proberen de beveiliging van het HelloSign-platform (inclusief het account van een andere gebruiker) in gevaar te brengen;
 • Niet proberen de kwetsbaarheid van delen van het HelloSign-platform te onderzoeken, scannen of testen zonder de passende toestemming;
 • Geen pogingen doen tot het wijzigen of verkrijgen van ongeoorloofd gebruik van of toegang tot de accounts, websites, toepassingen, systemen, apparatuur of gegevens van een andere gebruiker;
 • Geen persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen, inclusief accountnamen, van het account van een andere gebruiker;
 • Niet de HelloSign-service of andere delen van het HelloSign-platform gebruiken als dit in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving, inclusief privacywetgeving in toepasselijke rechtsgebieden; of
 • Geen inhoud, gegevens of materialen uploaden, gebruiken of verzenden die de toepasselijke wet- of regelgeving schenden.

Zonder enige andere beschikbare rechtsmiddelen te beperken, kan HelloSign naar eigen goeddunken de toegang tot het HelloSign-platform opschorten of beëindigen wegens schendingen van dit Beleid voor Acceptabel Gebruik, om schade aan andere partijen te voorkomen of om de veiligheid, beschikbaarheid of integriteit ervan te behouden. Termen die niet zijn gedefinieerd in dit Beleid voor Acceptabel Gebruik hebben de betekenis die is uiteengezet in de toepasselijke overeenkomst tussen jou en HelloSign.