Een positief resultaat van het gebruik van HelloSign is een veel kortere doorlooptijd voor voltooid papierwerk. We kunnen nu binnen enkele minuten een ondertekende overeenkomst van een klant ontvangen, in plaats van dagenlang te wachten.

01

Onze eerdere methode voor het laten ondertekenen van overeenkomsten was niet efficiënt. Medewerkers moesten de overeenkomst in Excel invullen, het bestand converteren naar PDF en dat weer naar de klant sturen. De klant moest dit document vervolgens afdrukken, ondertekenen en naar ons faxen, of eerst inscannen en daarna naar ons terugsturen.

02

Een positief resultaat van het gebruik van HelloSign is een veel kortere doorlooptijd voor voltooid papierwerk. We kunnen nu binnen enkele minuten een ondertekende overeenkomst van een klant ontvangen, in plaats van dagenlang te wachten.

03

We zijn blij met het gebruiksgemak voor medewerkers en klanten. De service is duidelijk en gemakkelijk te begrijpen. Met ons zakelijke account kunnen we onze documenten instellen als sjablonen, zodat medewerkers die omgaan met de eindgebruikers, onze klanten, duidelijk zien wat ze moeten doen.

Een diepere duik met

Kamps Propane

De uitdaging
De kans
Jenna Metheny
De oplossing
De resultaten
De toekomst
Download de casestudy
Hoe ga je HelloSign gebruiken?
Contact opnemen
Pictogram pijl naar rechts

Andere klanten

Een positief resultaat van het gebruik van HelloSign is een veel kortere doorlooptijd voor voltooid papierwerk. We kunnen nu binnen enkele minuten een ondertekende overeenkomst van een klant ontvangen, in plaats van dagenlang te wachten.

Gekruiste driehoekGekruiste driehoek

Uitdaging

Gekruiste driehoek

Eenvoudig

  • uit te leggen
  • te begrijpen en te gebruiken
  • te beheren

Gekruiste driehoek

Snel

  • ondertekenen van documenten is sneller
  • de reactietijden zijn korter
  • de workflow van ondertekeningen is transparanter

Oplossing

Gekruiste driehoekGekruiste driehoek
Gif die de workflow van Pigeon Loans toont met de API-integratie van HelloSign

Voordelen

Gekruiste driehoek
Gekruiste driehoek