StartVertrouwenVoorwaarden

Servicespecifieke voorwaarden

Geplaatst: 19 mei 2020

Ingangsdatum: 18 juni 2020

Tenzij anders bepaald in dit Serviceschema, hebben termen met een hoofdletter de betekenis die eraan wordt gegeven in de Voorwaarden (momenteel beschikbaar op https://www.hellosign.com/terms ) en het Privacybeleid (momenteel beschikbaar op https: // www.hellosign.com/privacy ).

HELLOSIGN (EINDGEBRUIKER EN WEBAPP)

 1. 1.   Servicebeschrijving. HelloSign is een service voor elektronische handtekeningen waarmee klanten documenten kunnen weergeven, afleveren, erkennen, opslaan en elektronisch kunnen ondertekenen.
 2. 2.   Verificatie. Iemand die een document via HelloSign ondertekent, moet een HelloSign-account hebben of een verzoek om ondertekening in zijn e-mailaccount hebben ontvangen.
 3. 3.   Controlesporen. Documenten die in HelloSign zijn ingevuld, bevatten een controlespoor met informatie waarmee je je document tijdens de hele levenscyclus kunt volgen. Deze informatie omvat, maar is niet beperkt tot, een unieke document-ID die is gegenereerd door HelloSign, e-mailadressen van de afzender en ontvangers, IP-adressen van de afzender en ontvangers, en het bijhouden van gebeurtenissen (zoals datum, tijd en locatie wanneer de volgende gebeurtenissen plaatsvinden - document geüpload, document bekeken, document verwijderd, document verzonden, document ondertekend, weigeren te ondertekenen, e-mailadres ondertekenaar bijgewerkt, toegangscode geverifieerd ondertekenaar, handtekeningaanvraag geannuleerd).

HelloSign API

 1. 1.   Servicebeschrijving. Met de HelloSign Application Programming Interface ("HelloSign API") kunnen klanten de HelloSign-oplossing voor elektronische handtekeningen eenvoudig integreren of insluiten in de toepassing of workflow, waardoor een soepele, merkgerelateerde en naadloze online ervaring wordt gecreëerd waarmee gebruikers juridisch bindende overeenkomsten of transacties met je bedrijf en/of hun klanten kunnen afronden.
 2. 2.   Verificatie. Voor zover de Klant ervoor kiest om de HelloSign API te gebruiken om ingesloten functies in Klanteigendommen in te schakelen, is de Klant verplicht om de identiteit van elke ondertekenaar/eindgebruiker te verifiëren door middel van een e-mailbevestiging of op een andere manier waarmee HelloSign naar eigen goeddunken toestemming kan geven. De Klant is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor een dergelijke verificatie en zal HelloSign vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen tegen elke claim met betrekking tot een dergelijke verificatie.
 3. 3.   Handtekeningaanvragen. Een "Handtekeningaanvraag" is de transactie die plaatsvindt wanneer de Klant een nieuw handtekeningproces start en een bijbehorende oproep doet naar de HelloSign API's. Als je bijvoorbeeld "handtekeningaanvraag/versturen" aanroept om documenten voor ondertekening te verzenden, telt dit als één (1) Handtekeningaanvraag. Opmerking: met één handtekeningaanvraag kun je handtekeningen van meerdere ondertekenaars verzamelen als deze allemaal bij hetzelfde contract betrokken zijn.
 4. 4.   API-sleutels. Om de HelloSign API's te gebruiken, moet de Klant zijn unieke API-referenties (een "API-sleutel") verkrijgen via het registratieproces. De Klant is als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die verband houden met zijn API-sleutel, ongeacht of de Klant van dergelijke activiteiten op de hoogte is. De Klant mag zijn API-sleutel niet delen met derden, zal deze API-sleutel veilig bewaren en zal deze gebruiken als het enige middel van de Klant om toegang te krijgen tot de HelloSign API.
 5. 5.   Transacties.
 6.      a.   Beperkingen. De Klant kan tot 100 aanvragen per minuut indienen voor standaard API-aanvragen, en 25 aanvragen per minuut voor API-aanvragen van een hoger niveau. In de testmodus kan de Klant 10 aanvragen per minuut doen. Gezamenlijk vormt het bovenstaande de "Transactiebeperkingen". Neem contact op met onze verkoopafdeling als je je transactiebeperkingen wilt vergroten.
 7.      b.   Tariefbeperkingen. HelloSign kan zich genoodzaakt zien je gebruik van de HelloSign API's te beperken of op te schorten wanneer een dergelijke opschorting of beperking noodzakelijk is om schade of aansprakelijkheid voor andere klanten/individuen te voorkomen, of om de veiligheid, stabiliteit, aracialiteit of integriteit van de HelloSign-services te behouden.
 8. 6.   Eigendommen. Alleen die Klanteigendommen die zijn goedgekeurd door HelloSign, hebben toegang tot de Service en mogen deze gebruiken. HelloSign behoudt zich het recht voor om Klanteigendommen om welke reden dan ook en naar eigen inzicht te weigeren, inclusief maar niet beperkt tot om ervoor te zorgen dat jij voldoet aan de Voorwaarden en het beleid voor acceptabel gebruik. Bovendien zorg je ervoor dat de Klanteigendommen servicevoorwaarden en een privacybeleid bevatten die in overeenstemming zijn met de voorwaarden van deze Overeenkomst.
 9. 7.   API-beperkingen. Je stemt ermee in dat je niet (en niet zult toestaan dat een derde partij) direct of indirect: (a) een API-client maakt die in wezen hetzelfde werkt als de HelloSign API's; (b) voor geen enkel doel gebruikmaakt van de HelloSign API's, ongeacht de Klanteigendommen; (c) een verkeerde voorstelling geeft van de bron of het eigendom van de HelloSign API's of kennisgevingen over auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten verwijdert, verbergt of wijzigt, de toeschrijving van auteurs, juridische kennisgevingen of andere labels van de oorsprong of bron van de HelloSign API's vervalst of verwijdert; of (d) de HelloSign API's of de servers of netwerken die de HelloSign API's of Service leveren verstoort of onderbreekt.
 10. 8.   Klanttoepassingen. De Klant mag de HelloSign API's gebruiken om toepassingen en/of ingesloten ondertekeningservaringen te ontwikkelen voor gebruik door de Klant of de klanten van de Klant en hun respectievelijke eindgebruikers (gezamenlijk "Klanttoepassingen"). De Klant is als enige verantwoordelijk voor de Klanttoepassingen en zorgt ervoor dat: a) zijn klanten, cliënten en eindgebruikers de toepasselijke voorwaarden (inclusief privacyvoorwaarden) verstrekt worden die HelloSign autoriseren om onderstaande Services te verlenen, en b) de juiste autoriteit en/of toestemming om gebruikers- of ondertekenaarinformatie (inclusief persoonlijk identificeerbare informatie) met HelloSign wordt gedeeld.

HelloWorks

 1. 1.   Servicebeschrijving. HelloWorks is een intelligente workflowautomatiseringsservice die de voltooiing van documenten vereenvoudigt door geavanceerde gegevensvalidatie, voorwaardelijke logica, geïntegreerde e-handtekeningen en mobile-first design.
 2. 2.   Verificatie. Iemand die een document ondertekent via een functie voor elektronische ondertekening die wordt aangeboden binnen HelloWorks, moet een HelloSign-account hebben of een verzoek om ondertekening in zijn e-mailaccount hebben ontvangen.
 3. 3.   Transacties. Een "Transactie" van HelloWorks vindt plaats wanneer de klant of gebruiker een Workflow start vanuit de visuele interface van HelloWorks (momenteel de "HelloWorks Builder" genoemd).
 4. 4.   Workflow. Een "Workflow" is de combinatie van meerdere taken of processen die worden gebruikt. Met de visuele interface van HelloWorks kunnen gebruikers combinaties maken van meerdere formulieren en documenten die door een eindgebruiker moeten worden ingevuld. Workflows vormen de basis van wat een transactie wordt. Nadat een workflow is gestart, wordt het een transactie.
 5. 5.   Eindgebruiker/Deelnemer. In HelloWorks is een eindgebruiker/deelnemer iemand die de gestarte workflow ontvangt en de formulieren en documenten online moet invullen.

HelloWorks API

 1. 1.   Servicebeschrijving. Met de HelloWorks API kunnen klanten onze oplossingen voor workflowautomatisering en e-handtekeningen eenvoudig integreren en insluiten in elke toepassing of workflow, waardoor een soepele, merkgerelateerde en naadloze online ervaring ontstaat, waarmee gebruikers complexe workflows kunnen vereenvoudigen en juridisch bindende overeenkomsten en transacties kunnen afronden.
 2. 2.   Verificatie. Voor zover de Klant ervoor kiest om de HelloSign API te gebruiken om ingesloten functies in Klanteigendommen in te schakelen, is de Klant verplicht om de identiteit van elke ondertekenaar/eindgebruiker te verifiëren door middel van een e-mailbevestiging of op een andere manier waarmee HelloSign naar eigen goeddunken toestemming kan geven. De Klant is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor een dergelijke verificatie en zal HelloSign vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen tegen elke claim met betrekking tot een dergelijke verificatie.
 3. 3.   API-sleutels. Om de HelloSign API's te gebruiken, moet de Klant zijn unieke API-referenties (een "API-sleutel") verkrijgen via het registratieproces. De Klant is als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die verband houden met zijn API-sleutel, ongeacht of de Klant van dergelijke activiteiten op de hoogte is. De Klant mag zijn API-sleutel niet delen met derden, zal deze API-sleutel veilig bewaren en zal deze gebruiken als het enige middel van de Klant om toegang te krijgen tot de HelloSign API.
 4. 4.   Transacties.
       a.   Definitie. Een HelloWorks API-transactie is het gebruik van de API voor het starten van: 1) het verzamelen en/of verspreiden van informatie, of 2) een handtekeningaanvraag.<br />     a.   Beperkingen. De Klant kan tot 500 aanvragen per uur indienen. In de testmodus kan de Klant 50 aanvragen per uur doen. Gezamenlijk vormt het bovenstaande de "Transactiebeperkingen". Neem contact op met onze verkoopafdeling als je je transactiebeperkingen wilt vergroten.
       c.   Tariefbeperkingen. HelloSign kan zich genoodzaakt zien je gebruik van de HelloWorks API's te beperken of op te schorten wanneer een dergelijke opschorting of beperking noodzakelijk is om schade of aansprakelijkheid voor andere klanten/individuen te voorkomen, of om de veiligheid, stabiliteit, aracialiteit of integriteit van de HelloSign-services te behouden.
 5. 5.   Eigendommen. Alleen die Klanteigendommen die zijn goedgekeurd door HelloSign, hebben toegang tot de Service en mogen deze gebruiken. HelloSign behoudt zich het recht voor om Klanteigendommen om welke reden dan ook en naar eigen inzicht te weigeren, inclusief maar niet beperkt tot om ervoor te zorgen dat jij voldoet aan de Voorwaarden en het beleid voor acceptabel gebruik. Bovendien zorg je ervoor dat de Klanteigendommen service- of gebruiksvoorwaarden bevatten die in overeenstemming zijn met de voorwaarden van deze Overeenkomst.
 6. 6.   API-beperkingen. Je stemt ermee in dat je niet (en niet zult toestaan dat een derde partij) direct of indirect: (a) een API-client maakt die in wezen hetzelfde werkt als de HelloSign API's; (b) voor geen enkel doel gebruikmaakt van de HelloSign API's, ongeacht de Klanteigendommen; (c) een verkeerde voorstelling geeft van de bron of eigendom van de HelloSign API's of kennisgevingen over auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten verwijdert, verbergt of wijzigt, de toeschrijving van auteurs, juridische kennisgevingen of andere labels van de oorsprong of bron van de HelloSign API's vervalst of verwijdert; of (d) de HelloSign API's of de servers of netwerken die de HelloSign API's of Service leveren verstoort of onderbreekt.
 7. 7.   Klanttoepassingen. De Klant mag de HelloWorks API's gebruiken om toepassingen en/of ingesloten ondertekeningservaringen te ontwikkelen voor gebruik door de Klant of de klanten van de Klant en hun respectievelijke eindgebruikers (gezamenlijk "Klanttoepassingen"). De Klant is als enige verantwoordelijk voor de Klanttoepassingen en zorgt ervoor dat: a) zijn klanten en eindgebruikers de toepasselijke voorwaarden (inclusief privacyvoorwaarden) worden verstrekt waarmee HelloSign onderstaande Services kan verlenen, en b) de juiste autoriteit en/of toestemming is verkregen om informatie over eindgebruikers te delen met HelloSign.

HelloSign voor Salesforce

 1. 1.   Servicebeschrijving. HelloSign for Salesforce is een integratie waarmee je snel documenten voor elektronische ondertekening kunt voorbereiden, de heen-en-weer follow-up kunt minimaliseren en het ondertekeningsproces voor je klanten kunt vereenvoudigen door gegevens uit je Salesforce-velden te gebruiken.
 2. 2.   Geschiktheid. De Klant moet een HelloSign Enterprise-abonnement (of hoger niveau) hebben om toegang te krijgen tot deze integratie. De Klant (of de beheerder) kan gebruikers toevoegen aan zijn Salesforce-integratie binnen de beperkingen van het abonnement van de Klant. HelloSign for Salesforce werkt met Salesforce Classic en Salesforce Lightning Experience.
 3. 3.   Documenten. Alle ondertekende documenten worden opgeslagen binnen je Salesforce-instantie. Vervolgens kun je de ondertekende documenten downloaden of overzetten naar je databases/opslagplaatsen voor documenten.
 4. 4.   Inhoud en Producten van Derden. De Klant begrijpt dat de integratie van HelloSign for Salesforce de Klant toegang zal geven tot Inhoud van Derden en tot Producten van Derden, die toegang kunnen krijgen tot het exemplaar van de HelloSign-services, en de Klantgegevens (inclusief Vertrouwelijke Informatie van de Klant) kunnen exporteren, verwijderen of anderszins wijzigen.
 5. 5.   Disclaimer. HelloSign geeft geen garantie of ondersteuning voor Inhoud van Derden of Producten van Derden (ongeacht of deze items al dan niet door HelloSign als "mogelijk gemaakt door", "geverifieerd" of anderszins zijn aangemerkt) en wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor deze items en hun toegang tot de HelloSign-services , inclusief hun wijziging, verwijdering, openbaarmaking of verzameling van Klantgegevens.

Integraties/Connectoren van Derden

 1. 1.   Servicebeschrijving. Integraties van Derden helpen HelloSign verbinding te maken met de services die je al gebruikt om je bedrijf te runnen. Enkele voorbeelden van dit soort integraties zijn Google (Gmail, Google Docs, Google Drive en G Suite), Evernote, Hubspot CRM, Microsoft OneDrive, Oracle en Slack.
 2. 2.   Geschiktheid. Om een HelloSign-integratie te gebruiken, moet je klant van HelloSign zijn en klant van de service waarmee je de integratie wilt gebruiken. Voor sommige integraties kan het nodig zijn dat je het gebruik van zo'n service goedkeurt en/of instemt met de overdracht van je informatie/gegevens tussen HelloSign en de service van derden.
 3. 3.   Inhoud en Producten van Derden. Je bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van een dergelijke integratie, service van derden, en voor het hebben van de juiste rechten en toestemmingen om gegevens te delen tussen HelloSign en de services van derden. Je begrijpt dat de Integraties van Derden de Klant toegang kan geven tot Inhoud van Derden en tot Producten van Derden, die toegang kunnen krijgen tot de instantie van de HelloSign-services, en de Klantgegevens (inclusief Vertrouwelijke Informatie van de Klant) kunnen exporteren, verwijderen of anderszins wijzigen.
 4. 4.   Disclaimer. HelloSign geeft geen garantie of ondersteuning voor Inhoud van Derden of Producten van Derden (ongeacht of deze items al dan niet door HelloSign als "mogelijk gemaakt door", "geverifieerd" of anderszins zijn aangemerkt) en wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor deze items en hun toegang tot de HelloSign-services , inclusief hun wijziging, verwijdering, openbaarmaking of verzameling van Klantgegevens.

HelloFax

 1. 1.   Servicebeschrijving. HelloFax is een elektronische faxservice waarmee Klanten documenten online kunnen uploaden en beheren, online faxen kunnen verzenden en ontvangen en faxen elektronisch kunnen ondertekenen. HelloFax heeft een internationale dekking en bestrijkt momenteel meer dan 70 landen wereldwijd.
 2. 2.   Accountgegevens. Klanten van HelloFax moeten HelloSign van nauwkeurige en bijgewerkte informatie voorzien, inclusief maar niet beperkt tot: naam, factuuradres, fysiek adres, betalingsinformatie (inclusief creditcardnummer) en nationaal ID-nummer (indien van toepassing). Van HelloSign kan worden geëist kopieën van Klanten of nationale ID's van gebruikers te verkrijgen, indien vereist door juridische procedures, onderzoeken of door onze onderaannemers/serviceproviders. De Klant zal op verzoek van HelloSign onmiddellijk alle gerelateerde accountgegevens verstrekken en de Klant geeft HelloSign uitdrukkelijk toestemming om alle accountgegevens, gebruiksgegevens, locatiegegevens en IP-adressen te delen met zijn onderaannemers/serviceproviders. HelloSign behoudt zich het recht voor om het account van de Klant en/of het gebruik van HelloFax op te schorten of te beëindigen als die accountgegevens verouderd zijn of niet onmiddellijk op verzoek worden verstrekt.
 3. 3.   Ongevraagde faxen en spam. De verzending van ongevraagde faxadvertenties is illegaal in de Verenigde Staten in het kader van de Federal Telephone Consumer Protection Act van 1991 (TCPA), en in de Europese Unie in het kader van de privacy- en elektronische communicatieregels 2003, en dit is ook illegaal volgens de wetten van een aantal andere landen, staten en provincies. We behouden ons het recht voor om je gebruik van HelloFax onmiddellijk op te schorten of te beëindigen als je ongevraagde faxadvertenties en/of spam verzendt. We behouden ons ook het recht voor om je gebruik van HelloFax te controleren en HelloSign kan naar eigen goeddunken besluiten om geen berichten af te leveren die als ongevraagde faxadvertenties of spam worden beschouwd.
 4. 4.   Ongevraagde faxen en spam melden. Als je van mening bent dat je een ongevraagde faxadvertentie hebt ontvangen, raden we je aan contact op te nemen met de afzender om hem te laten weten dat je dergelijke faxen niet meer wilt ontvangen. Neem ook contact op met de klantsupport van HelloSign, zodat we dit kunnen onderzoeken.
 5. 5.   Nummers en overdracht. De klant kan nieuwe nummers van HelloSign verkrijgen voor gebruik met HelloFax. Dergelijke nummers zijn afhankelijk van beschikbaarheid en HelloSign garandeert niet dat een bepaald nummer aan een klant kan worden toegewezen. HelloSign ondersteunt ook nummeroverdracht (voor de VS, het VK en Canada) volgens de onderstaande voorwaarden:
       a.   Number Port-In Request Procedures.
            i.   De Klant moet de bestaande service actief houden om een telefoonnummer naar HelloSign over te dragen.
            ii.   Vul het Aanvraagformulier voor overdracht in en verzend het.
            iii.   Zodra we je verzoek hebben ontvangen, controleren we of we je nummer kunnen overdragen en reageren we zo snel mogelijk op je verzoek. Als we je nummer kunnen overdragen, vragen we je een formulier voor autorisatie in te vullen dat we je zullen toesturen. We hebben ook de meest recente kopie van je factuur van je huidige provider nodig als bewijs dat het nummer van jou is.
            iv.   Zodra beide documenten zijn ingediend, starten we het verzoek tot overdracht. Nadat het verzoek is gestart, vragen we je om je aan te melden voor een betaald abonnement (bezoek onze prijspagina) en krijg je door ons systeem een tijdelijk nummer toegewezen. Je kunt ervoor kiezen om het nummer dat je toegewezen hebt gekregen, te behouden voor een extra maandelijks bedrag (momenteel $ 4,99) of we kunnen het vervangen door het nummer dat je overdraagt zodra het is geaccepteerd.
             v.    Nadat de overdracht is afgerond, voegen wij het overgedragen nummer aan je account toe en brengen we op dat moment een tarief (van momenteel $ 60) in rekening.
            vi.   Alle kosten zijn onderhevig aan de prijzen van HelloFax en HelloSign die op dat moment gelden, die van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt.
       b.   Het nummeroverdrachtsproces. Om de overdracht naar een andere serviceprovider aan te vragen van een faxnummer dat momenteel aan een account is toegewezen, volg je de instructies die door die serviceprovider zijn gespecificeerd en moet je alle informatie en medewerking verstrekken aan de relevante andere serviceproviders, HelloSign of een andere relevante derde partij. Om telefoonnummers naar of uit een account over te dragen, moet de Klant specifieke en gedetailleerde informatie verstrekken aan HelloSign en/of andere serviceproviders, en moeten door andere serviceproviders of door HelloSign procedures worden opgelegd om te voldoen aan de wet en industrienormen. Daarom kan de voltooiing van een aanvraag tot nummeroverdracht afhangen van factoren die buiten de macht van HelloSign liggen, zoals door de Klant en/of andere serviceproviders veroorzaakte vertragingen.
         c.    Ongeautoriseerde overdrachten. HelloSign is wettelijk verplicht om aan alle geldige aanvragen tot overdracht te voldoen. Telefoonnummers kunnen worden overgedragen vanuit een account als gevolg van handelingen of omissies van derden, en het kan voor HelloSign moeilijk of onmogelijk zijn om: (i) dergelijke overdrachten te voorkomen: (ii) overgedragen nummers vanuit een Account op te halen; of (iii) dergelijke nummers terug te zetten naar een account. HelloSign draagt voor zulke overdrachten geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.
       d.   Nauwkeurige overdrachtsinformatie. De Klant verklaart en garandeert dat alle informatie die wordt verstrekt in verband met een verzoek om nummers naar of van de HelloFax-services over te dragen (inclusief maar niet beperkt tot informatie of verklaringen in een Letter of Agency) namens de Klant of een partij die namens of op aanwijzing van de Klant handelt, nauwkeurig en up-to-date is.
       e.   Klantnaleving van wetgeving over overdracht. Het overdragen van nummers is onderhevig aan telecommunicatie- en andere wetten en kan onderhevig zijn aan voorwaarden van derden. De Klant en/of een partij die namens de Klant handelt, mag niet: (i) de toepasselijke wet overtreden of frauduleus of bedrieglijk gedrag vertonen bij zijn aanvragen of activiteiten in verband met een overdracht; (ii) een faxnummer "slammen" of overdragen of de provider van telefonieservices van een partij wijzigen of proberen te wijzigen zonder eerst de juiste, vereiste toestemmingen en autorisaties te hebben verkregen; of (iii) contractuele of andere verplichtingen ten aanzien van serviceproviders of andere derde partijen schenden.
         f.    Vrijgave van nummers. In het geval van beëindiging of annulering van een account, kunnen alle nummers die aan het account zijn gekoppeld, en die niet eerder naar een andere provider zijn overgedragen, worden vrijgegeven. Door middel van de annulering van individuele lijnen kunnen de bijbehorende nummers worden vrijgegeven als die nummers niet eerder zijn overgedragen naar een andere provider. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het samenwerken met zijn nieuwe derde partij om nummers over te dragen vóór beëindiging of annulering van HelloFax of andere HelloSign-services, of van individuele lijnen.

HelloFax API

 1. 1.   Met HelloFax API kunnen klanten onze elektronische faxoplossingen eenvoudig integreren in hun toepassingen of website.
 2. 2.   Verificatie. Voor zover de Klant ervoor kiest om de HelloSign API te gebruiken om ingesloten functies in Klanteigendommen in te schakelen, is de Klant verplicht om de identiteit van elke eindgebruiker/verzender te verifiëren door middel van een e-mailbevestiging of op een andere manier waarmee HelloSign naar eigen goeddunken toestemming kan geven. De Klant is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor een dergelijke verificatie en zal HelloSign vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen tegen elke claim met betrekking tot een dergelijke verificatie.
 3. 3.   API-sleutels. Om de HelloSign API's te gebruiken, moet de Klant zijn unieke API-referenties (een "API-sleutel") verkrijgen via het registratieproces. De Klant is als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die verband houden met zijn API-sleutel, ongeacht of de Klant van dergelijke activiteiten op de hoogte is. De Klant mag zijn API-sleutel niet delen met derden, zal deze API-sleutel veilig bewaren en zal deze gebruiken als het enige middel van de Klant om toegang te krijgen tot de HelloFax API's.
 4. 4.   Transacties.
       a.   Beperkingen. De Klant kan tot 200 faxaanvragen per dag indienen. Neem contact op met onze verkoopafdeling als je de beperkingen voor faxaanvragen wilt verhogen.
       b.   Tariefbeperkingen. HelloSign kan zich genoodzaakt zien je gebruik van de HelloFax API's te beperken of op te schorten wanneer een dergelijke opschorting of beperking noodzakelijk is om schade of aansprakelijkheid voor andere klanten/individuen te voorkomen, of om de veiligheid, stabiliteit, aracialiteit of integriteit van de HelloSign-services te behouden.
 5. 5.   Eigendommen. Alleen die Klanteigendommen die zijn goedgekeurd door HelloSign, hebben toegang tot de Service en mogen deze gebruiken. HelloSign behoudt zich het recht voor om Klanteigendommen om welke reden dan ook en naar eigen inzicht te weigeren, inclusief maar niet beperkt tot om ervoor te zorgen dat jij voldoet aan de Voorwaarden en het beleid voor acceptabel gebruik. Bovendien zorg je ervoor dat de Klanteigendommen service- of gebruiksvoorwaarden bevatten die in overeenstemming zijn met de voorwaarden van deze Overeenkomst.
 6. 6.   API-beperkingen. Je stemt ermee in dat je niet (en niet zult toestaan dat een derde partij) direct of indirect: (a) een API-client maakt die in wezen hetzelfde werkt als de HelloFax API's; (b) voor geen enkel doel gebruikmaakt van de HelloFax API's, ongeacht de Klanteigendommen; (c) een verkeerde voorstelling geeft van de bron of eigendom van de HelloFax API's of kennisgevingen over auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten verwijdert, verbergt of wijzigt, de toeschrijving van auteurs, juridische kennisgevingen of andere labels van de oorsprong of bron van de HelloFax API's vervalst of verwijdert; of (d) de HelloFax API's of de servers of netwerken die de HelloFax API's of Service leveren verstoort of onderbreekt.
 7. 7.   Klanttoepassingen. De Klant mag de HelloFax API's gebruiken om toepassingen te ontwikkelen voor gebruik door de Klant of de klanten van de Klant en hun respectievelijke eindgebruikers (gezamenlijk "Klanttoepassingen"). De Klant is als enige verantwoordelijk voor de Klanttoepassingen en zorgt ervoor dat: a) zijn klanten en eindgebruikers de toepasselijke voorwaarden (inclusief privacyvoorwaarden) worden verstrekt waarmee HelloSign onderstaande Services kan verlenen, en b) de juiste autoriteit en/of toestemming is verkregen om informatie over eindgebruikers te delen met HelloSign.