eIDAS

HelloSign is conform eIDAS en een geschikte optie voor bedrijven om documenten online te ondertekenen met ondertekenaars in alle EU-lidstaten.

De eIDAS-regelgeving definieert drie soorten elektronische handtekeningen (SES, AES, QES) en het is een nieuwe regelgeving over elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de Europese interne markt. Deze regelgeving stelt een juridisch kader in voor mensen, bedrijven (voornamelijk kleine en middelgrote bedrijven) en overheidsinstellingen om veilig toegang te krijgen tot diensten en om transacties digitaal uit te voeren in alle EU-lidstaten.

eIDAS is van kracht geworden op 17 september 2014 en toegepast op 1 juli 2016. De regelgeving heeft de Richtlijn inzake elektronische handtekeningen 1999/93/EG, een richtlijn van de Europese Unie over het gebruik van e-handtekeningen in elektronische contracten binnen de EU, herroepen en vervangen.

Elektronische handtekening

Een elektronische handtekening bestaat uit elektronische gegevens die logisch verbonden zijn met andere elektronische gegevens (zoals een document), die worden gebruikt door de ondertekenaar van de elektronische gegevens voor ondertekening van het document. Veel elektronische tools, waaronder wachtwoorden, pincodes en gescande handtekeningen, kunnen worden beschouwd als een elektronische handtekening.

Geavanceerde elektronische handtekening

Een geavanceerde elektronische handtekening moet ervoor zorgen dat handtekeningen uniek zijn verbonden met de ondertekenaar en deze kunnen identificeren. Een dergelijke handtekening moet worden gemaakt met behulp van gegevens voor het maken van een elektronische handtekening die de ondertekenaar, met een hoog vertrouwensniveau, uitsluitend onder zijn of haar beheer kan gebruiken.

Gekwalificeerde elektronische handtekening

Een gekwalificeerde elektronische handtekening is een striktere vorm van een geavanceerde elektronische handtekening en is het enige handtekeningtype dat dezelfde juridische waarde heeft als handgeschreven handtekeningen. Het is een geavanceerde elektronische handtekening met een gekwalificeerd digitaal certificaat dat is gemaakt door een gekwalificeerd middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen. Het gekwalificeerde middel moet zijn uitgegeven door een gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten die op de Vertrouwenslijst van de Europese Unie staat.

Disclaimer: deze informatie is alleen bedoeld voor algemene informatieverstrekking. De informatie is bedoeld om bedrijven het juridisch kader te helpen begrijpen dat wordt gebruikt voor rechtsgeldigheid van e-handtekeningen. Het is geen juridisch advies en moet geen vervanging zijn voor professioneel juridisch advies. Vraag een gelicentieerd advocaat om juridisch advies of vertegenwoordiging.