Controlesporen

Bij HelloSign is de beveiliging en privacy van klantgegevens onze hoogste prioriteit

Als je een handtekeningaanvraag verstuurt, wordt elke handtekening op een document opgelegd en op het document aangebracht. HelloSign voegt zelf een pagina met controlespoor toe aan het voltooide document. Het controlespoor bevat een wereldwijd unieke identificatie, of GUID, die laat zien welk e-mailadres of mobiel telefoonnummer is gebruikt om een document te ondertekenen en wanneer dit is gebeurd. Deze records bevatten een hash van het pdf-document die gebruikt wordt om te bepalen of het is gewijzigd of dat ermee is geknoeid.

Het niet-bewerkbare controlespoor zorgt ervoor dat elke handeling op je documenten grondig wordt bijgehouden en van een tijdstempel wordt voorzien, om een verdedigbaar bewijs van toegang, beoordeling en ondertekening te bieden.

Hier volgt een lijst met alle gebeurtenissen in HelloSign met een controlespoor:

 • Document verzonden
 • ​​‍Document bekeken
 • ​​‍Document ondertekend
 • ​​‍Ondertekenen weigeren
 • ​​‍Naam van de ondertekenaar/e-mailadres bijgewerkt
 • ​​‍Bijlage geüpload
 • ​​Persoonlijke ondertekening geactiveerd
 • ​​‍Toegangscode voor ondertekenaar geverifieerd
 • ​​Elektronische registratie en verklaring over handtekening geaccepteerd
 • ​​Handtekeningaanvraag gedelegeerd
 • ​​Handtekeningaanvraag voltooid
 • ​​Voltooide aanvraag vervolgd
 • Vervaldatum bewerken
 • Document bewerken en opnieuw verzenden