StartVertrouwenBeveiliging

Speciaal en ervaren Beveiligingsteam

Bij HelloSign is de beveiliging en privacy van klantgegevens onze hoogste prioriteit

Bij HelloSign hebben we een speciaal Beveiligingsteam met een hoofd informatiebeveiliging die rechtstreeks verantwoordelijk is voor de beveiliging van de producten en services van HelloSign.

Daarnaast hebben we een formeel programma voor informatiebeveiliging onder leiding van een Commissie voor Informatie- en Risicobeheer. Deze Commissie komt periodiek bijeen om veiligheidsgerelateerde initiatieven op product-, infrastructuur- en bedrijfsniveau te beoordelen.

Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers de veiligheid van klantgegevens kunnen stimuleren, doen we ons best om ervoor te zorgen dat beveiliging vanaf dag 1 is ingebed in onze bedrijfscultuur. Medewerkers ondergaan uitgebreide achtergrondcontroles, ondertekenen en volgen een gedragscode en een beleid voor acceptabel gebruik, en ondergaan periodiek een training in beveiligingsbewustzijn.

Om ervoor te zorgen dat teams voorbereid zijn op het onverwachte, voert HelloSign red team-tests uit tegen onze medewerkers om ervoor te zorgen dat ze voorbereid zijn om op de juiste manier te handelen wanneer ze worden geconfronteerd met een potentiële beveiligingsgebeurtenis. Over het algemeen willen we ervoor zorgen dat we fysieke, netwerk- en systeemkwetsbaarheden kunnen detecteren door een aanvallerachtige aanpak te volgen.